Fibromialgia jest chorobą, która ogranicza jakość życia. Osoby cierpiące na tę chorobę muszą zmagać się z bólem występującym w mnogich obszarach ciała. Często są to pacjenci niezrozumiani zarówno przez lekarzy jak i przez swoje najbliższe środowisko. Dzieje się tak ze względu na brak empatycznego potraktowania drugiego człowieka i uznanie objawów, które odczuwa za realne.

Proces diagnostyczny w tej chorobie jest długi. Wymaga odwiedzeniu kilku specjalistów, którzy będą mogli wykluczyć inne jednostki chorobę i uznać fibromialgię za przyczynę zgłaszanych objawów. Po diagnostyce przychodzi czas na terapię. Powstaje więc pytanie – jak można leczyć fibromialgię?
Opcje terapeutyczne można podzielić na dwie główne grupy – farmakologiczne i niefarmakologiczne. Do pierwszej grupy zaliczymy oddziaływania polegające na przyjmowaniu leków z grupy leków przeciwdepresyjnych.

Podstawowym elementem walki z bólem są leki przeciwbólowe. Jednak należy podkreślić, że nie powinno się stosować środków z grupy NLPZ oraz sterydów. Brak jest przekonujących dowodów na ich skuteczność. Zdecydowanie lepiej sprawdza się powszechnie dostępny paracetamol. W obwodzie pozostają słabe opioidy jak Tramadol. Istotnym elementem w terapii bólu są leki koanalgetyczne. Grupa ta nie wykazuje bezpośredniego działania przeciwbólowego, ale za sprawą swojego mechanizmu działania potrafią modulować transmisje bólu. Takie zastosowanie mają inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny, pregabalina czy gabapentyna. Dodać należy, że w farmakoterapii fibromialgii niezastąpione miejsce mają leki przeciwdepresyjne jak amitryptylina. Choroby przewlekłe pogarszają jakość życia, a zatem przyczyniają się do rozwoju depresji. Komponentą depresji prócz braku odczuwania przyjemności jest również lęk. Wysokie nasilenie lęku prowadzi do zwiększenia odczuwania bólu. Dlatego też w terapii znalazły zastosowanie leki przeciwdepresyjne.

Leczenie fibromialgi powinno też obejmować działania niefarmakologiczne. W tym miejscu na pierwszy plan wysuwa się edukacja pacjenta oraz omówienie z nim strategii leczenia. Jeżeli zaopiekujemy się pacjentem możemy przejść do zalecenia ćwiczeń aerobowych oraz terapii poznawczo-behawiorealnej. Mniejsze znaczenie ma fizykoterapia czy przezczaszkowa stymulacja prądem stałym.
Fibromialgia jest chorobą, która wymaga wielokierunkowego podejścia do pacjenta i dopiero holistyczna perspektywa może przełożyć się na sukces terapeutyczny. Należy łączyć różne metody terapii tak by człowiek cierpiący mógł zredukować swoje dolegliwości i ponownie cieszyć się życiem w zdrowiu.