Zdrowie

Psychiatra, psychiatria a zdrowie psychiczne: wsparcie i leczenie zaburzeń psychicznych

Zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne dla dobrego samopoczucia i jakości życia. W ciągu ostatnich lat zwraca się coraz większą uwagę na potrzebę zapewnienia dostępu do wsparcia i leczenia zaburzeń psychicznych. Jednym z podstawowych analityków ds. zdrowia psychicznego jest psychiatra, specjalista…