Polityka prywatności:
Administratorem strony mementozycie.pl i Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Angelika Kopaczewska prowadząca działalność gospodarczą Copywriting Angelika Kopaczewska, ul. Pilska 12/11, 62-300 Września, NIP: 8883055830, zwana dalen Administratorem. Kontakt z administratorem jest możliwy pod następującym adresem e-mail: mementozycie@gmail.com

Jeżeli korzystasz z serwisu (poruszasz się po stronie) to zgadzasz się na przedstawioną poniżej politykę prywatności. W związku z tym oświadczasz, że:

  1. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych , które podajesz dobrowolnie, zostawiając komentarz na blogu lub zapisując się do newslettera. Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane tylko na potrzeby wyżej wymienionych czynności. Nie zostaną nigdy przekazane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
  2. Jesteś świadomy tego, że wykorzystuję pliki cookies w związku z różnymi działaniami na stronie.
  3. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty email na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Angelika Kopaczewska prowadząca działalność gospodarczą Copywriting Angelika Kopaczewska,
ul. Pilska 12/11, 62-300 Września, NIP: 8883055830. Kontakt z administratorem jest możliwy pod następującym adresem e-mail: mementozycie@gmail.com

Podczas korzystania ze strony możesz natrafić formularz, który będzie wymagał podania Twoich danych osobowych. Te dane to najczęściej imię, adres e-mail i ewentualnie strona internetowa. Niekiedy są one niezbędne, aby móc w pełni poprawnie korzystać ze strony. Wszelkie Twoje dane osobowe są chronione: gwarantuję ich poufność i nieprzekazywanie ich osobom trzecim bez Twojej wiedzy i zgody. Dane osobowe są gromadzone z należytym bezpieczeństwem i ochroną wymaganą przez przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

  1. Żądania dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia ich lub zmiany.
  2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Możesz dokonać tego kontaktując się ze mną poprzez adres e-mail: mementozycie@gmail.com

Przetwarzanie danych powierzane jest następującym podmiotom, współpracujących z Administratorem:

  1. Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Komentarze

W momencie dodawania komentarza na mojej stronie, powierzasz mi swoje dane takie jak imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, strona internetowa oraz pośrednio adres IP urządzenia, z którego korzystasz.

Dodanie przez Ciebie komentarza jest jednoznaczne z Twoją zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane przetwarzane są jedynie na potrzeby dodania komentarza i niektóre z nich mogą być widoczne publicznie na stronie.

Pliki cookies

Strona mementozycie.pl wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji wygody korzystania ze strony. W każdej chwili masz prawo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies lub usunąć pliki cookies.